سرور مجازی اروپا

سرور مجازی پلن اول

1 هسته پردازنده
1 گیگابایت DDR4 رم
60GB هارد
نامحدود ترافیک
انتخابی سیستم عامل

سرور مجازی پلن دوم

2 هسته پردازنده
3 گیگابایت DDR4 رم
180GB هارد
1 گیگابیت پورت
نامحدود ترافیک
انتخابی سیستم عامل

سرور مجازی پلن سوم

2 هسته پردازنده
4 گیگابایت DDR4 رم
240GB هارد
1 گیگابیت پورت
نامحدود ترافیک
انتخابی سیستم عامل

سرور مجازی پلن چهارم

3 هسته پردازنده
6 گیگابایت DDR4 رم
360GB هارد
1 گیگابیت پورت
نامحدود ترافیک
انتخابی سیستم عامل